Farádyak

Idézet nagyapám, Farády Géza (1893-1991) önéletrajzából:

“Nem dicsekedhetünk családfánk Árpádig vagy Hubáig visszamenő hivatalos igazolásával, de bizton állítom, hogy eleink, őseink is éltek és meghaltak már a honfoglalás idején, sőt azt megelőzőleg is. Vissza-vissza az első emberpárig. Csak éppen nem ismerjük, hogy melyik korban milyen nevet viseltek, milyen dicső tetteket vittek véghez, mert hiányoznak a születési-, házassági bizonylatok. De ha ez kell, néhány darabbal mi is szolgálhatunk. Sajnos csak a XIX. század elejéről. Dédapám* “keresztlevele” melyet a móri ferences rendi plébánia állított ki, a birtokomban volt, de sok minden egyébbel együtt az is elveszett. Apai nagyapám, Farády József Mórott született 1830-ban. Nem ismerhettem, mert születésem előtt, 1888-ban 58 éves korában Bajcsán hirtelen (tüdőgyulladásban) meghalt.”

*Az ő keresztneve (nekem “ük-ükapám”) nincs leírva, így mi sem tudjuk. Felesége leánykori neve Kalivoda Júlia volt.

A Farády-család 1893-ban